Velkommen til BARNEHJEMMET ny soloppgang
”La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke!” (Matt. 19.14)
ASOCIACION HOGAR NUEVO AMANECER Carrera 27 No. 70-19, Bogotà, Colombia
HVA VIL VI?
Barnehjemmet NY SOLOPPGANG ble startet i 1986, som en frivillig organisasjon, for å hjelpe nødlidende barn i Colombia. Virksomheten drives uten tanke på fortjeneste og bygger på kristen grunn.
Hjemmet ble grunnlagt for å gi beskyttelse og omsorg til barn som var fattige, misbrukte, foreldreløse og forsømte. P.g.a. forskjellige omstendigheter hos foreldrene – slik som vold, rusavhengighet, prostitusjon og kriminalitet – hadde disse barna aldri hatt gode forbilder i sine nærmeste, de hadde aldri opplevd hva et virkelig hjem var, og de trengte desperat trygghet og kjærlighet – to grunnleggende behov hos alle mennesker.
I dag består NY SOLOPPGANG av to barnehjem i Bogotá. Et med plass til 14 piker og et med plass til 8 gutter. På begge steder får barna leve i en vennlig og kjærlighetsfull atmosfære som virker helbredende følelsesmessig. Her opplever de trygghet og glede, her bygges deres selvrespekt, og her får de utfordringer som gjør at de senere i livet kan greie seg selv og fungere normalt.
MEDARBEIDERE OG FRIVILLIGE
Barna vi har i vår varetekt blir tatt hånd om av et dyktig og samvittighetsfullt personale som føler seg forpliktet på oppgaven. Disse kan være fagfolk innen ernæring, pedagogikk og psykologi. Men vi tar også imot frivillige, for eksempel misjonærer eller personer fra andre menigheter, slike som kjenner arbeidet vårt og kommer for å samarbeide med oss. Disse er ofte eksperter på spesielle områder og bidrar til å utvikle barnas evner i f. eks. engelsk, musikk eller formingsfag. Ellers foregår selve skolegangen på skoler og utdannings-institusjoner utenfor hjemmene.
ØKONOMI
Vi får ingen støtte fra det offentlige. Inntektene til arbeidet vårt kommer i form av gaver. Disse kan være gitt av private firmaer eller av enkeltpersoner, slike som elsker barn og har tillit til det arbeidet vi driver. Behovene er mange. De mest presserende er midler til mat, klær og utdannelse. - Men også transport krever sitt. Barna trenger å fraktes både til skolen og andre steder. En god buss er derfor viktig.
GRUNNLEGGEREN
I 1971 reiste den unge, colombianske jenta, Mariela Bernal, fra Bogotà for å studere teologi ved en bibelskole i San Juan på Puerto Rico. Da hun var ferdig med skolen i 1974, fikk hun en innbydelse til å arbeide på et hjem for foreldreløse barn i den samme byen. Fra 1977 til 1984 var Mariela en del av personalet ved dette hjemmet, som ble drevet av den norske kvinnen, Sally Olsen.
I 1985 opplevde hun at Gud kalte henne til å starte et lignende arbeid i Colombia, og dro tilbake til Bogotá. Her begynte hun straks å fortelle om sine planer til alle som ville høre. En dag banket en prest på døra hennes, han hadde med seg en liten forkommen 4-åring. Noen måneder senere kom Naidu. Mariela hadde verken hus eller penger til å sørge for disse jentene, men hun hadde hjertelaget – og leiligheten der foreldrene bodde. Snart fikk hun imidlertid leid et eget hus til barna. Men dette ble fort for lite, for barna strømmet på. Da fikk hun en stor pengegave fra venner i Norge og kunne kjøpe et hus med 11 rom. Nå begynte arbeidet for alvor. I dag driver hun fortsatt dette hjemmet i Bogotá. Hva blir det neste? Behovene er i alle fall enorme:
Hver dag dør 18.000 barn rundt omkring i verden. 35% av alle gatebarn dør før de er 18 år p.g.a. vold, sykdom eller rusavhengighet. I Bogotá lever også gatebarna under forferdelige forhold - utsatt som de er for seksuelt misbruk og blind vold.
ETHVERT BARN HAR RETT TIL:
• Å ha et navn og en nasjonalitet 
• Å spise seg mett og ha et sted å bo
• Å få omsorg, kjærlighet og forståelse 
• Å få undervisning og utdannelse
• Å få nødvendig medisinsk behandling
• Å være den første til å få hjelp i krig og katastrofer 
• Å bli beskyttet mot enhver form for vold, utnyttelse og misbruk
• Å få leke
• Å bli hørt
DERFOR HAR ETHVERT BARN RETT TIl:
å gjøre bruk av disse rettighetene uten å bli diskriminert på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, økonomi eller sosial status.
«Stå opp, rop høyt om natten. Løft dine hender for dine barns liv – de som faller om av sult på alle gatehjørner»    Klagesangene 2,19.
i norge
Støtteforeningen Ny Soloppgang ble grunnlagt i 1993 av norske venner som hadde arbeidet sammen med Mariela på Puerto Rico. Vi er registrert i Brønnøysundregistrene og har Organisasjonsnummer: 987 450 711
KONTAKT OSS
Barnehjemmet Ny Soloppgang c/o Inger Johanne Johansen Nåkkves vei 1, leil. 4062 0670 Oslo
LYST TIL Å BESØKE OSS?
Ring eller skriv for nærmere avtale til: Hogar Nuevo Amanecer, Carrera 27 No. 70-19, Bogotá – Colombia Telefon: (00) 57 1 240 4971 Telefax: (00) 57 1 311 6526 E-mail: asocnuevoamanecer@hotmail.com 
22274833
inger-johanne@nysoloppgang.no
c/o Inger Johanne Johansen Leilighet 4062 , 0670 OSLO